Hva kan du gjøre?

Fletta er i stadig utvikling. Vi vokser i mange retninger, og vi vil gjerne høre din mening om hvor vi bør gå fremover. Vil du vise frem kunstmagasinet Fletta på arbeidsplassen din? Ønsker du å være aktivt med i redaksjonen og delta på møtene? Eller har du kanskje en idé til et prosjekt der du ønsker å involvere oss i Fletta? 

Send oss en melding!

 
Navn *
Navn

 

Hvor er vi? 

Fletta har flyttet til Greenhouse Oslo! Vi har smykket ut deler av lokalet med kunst og der har vi mesteparten av våre møter.