Utsmykking Greenhouse Oslo

Fletta fikk i oppdrag å smykke ut et nyinnflyttet  kontorlandskap, og holdt i den forbindelse en workshop for unge kunstnere.


Jubileumsutstilling trafo.no

Fletta fikk i oppdrag å være med på å kuratere Trafo.no’s 15 års-jubileum. Det ble feiret med en utstilling og festival på ulike venues i Oslo.


Kulturhelg Over gangen

Fletta ble startet opp som en kulturhelg og utstilling holdt sommeren 2016. Unge kunstnere samlet seg og skapte et dynamisk program for en helg.