magasinet Fletta

Fletta kunstmagasin trakk sin første pust i januar 2017. Etter kulturhelgen Over gangen i 2016 gikk Fletta fra å være et enkelt arrangement til å bli en gruppe. To mennesker ble til tretti og etter en prøvesmak som ble publisert under Trafofestivalen ble den fullstendige førsteutgaven “Våg å være” lansert i januar. Lanseringen ble holdt som et arrangement med innslag av performance, klassisk musikk, utstilling og konsert. Publikum fikk være med på å sette sitt preg på festivalen gjennom interaktive aktiviteter og nesten alle magasinene ble delt ut i løpet av kvelden.

Deretter har vi satt oss som mål å jobbe med to utgaver i året. Alle i redaksjonen jobber frivillig og bidrar med alt fra tekster, illustrasjon, foto, administrasjon, juridiske problemstillinger og mer. De fleste av innslagene i kunstmagasinet er likevel sendt inn gjennom vår open call, der unge kunstnere kan sende inn ulike former for kunst som de ønsker å dele med omverdenen.

Fordi vi er opptatt av å ha en lav terskel for deltagelse både for våre medlemmer og andre er magasinet gratis. For hver lansering av magasinet jobber vi med å gjøre kunsten levende og gi publikum en fullstendig kunstopplevelse.

Er du interessert i å sende inn til oss? Send en e-post til fletta.magasin@gmail.com eller følg med på vår facebookside for nærmere opplysninger om vår neste open call.

Håper å høre fra deg!
Med vennlig hilsen, 
Redaksjonen Fletta Kunstmagasin

 

 
Fletta #001 - "Våg å være"

Fletta #001 - "Våg å være"

Fletta #002 - "Du får ikke sove"

Fletta #002 - "Du får ikke sove"

Fletta #003 - "Skal vi leke?"

Fletta #003 - "Skal vi leke?"